Jag har möte i min ångest grupp alla är lite sena idag.....