En riktigt biffig Padda ute på landet en tidig morgon.