Ett hål som jag kände mycket för väldigt plötsligt! I Gravstens kök no less!